Farsi- فارسی

تـــــوجــــه

آیا شما فارسی زبان هستید؟

آیا شما به خرید یک مغازه قهوه فروشی فکرمی کنید(یا هر نوع فروشگاه

زنجیره ای)؟

اول با ما تماس بگیرید. ما به شما کمک می کنیم و به زبان فارسی اطلاعاتی

را برایتان تدارک می بینیم تا بهترین تصمیم را بگیرید.

ما به صورت رایگان شما را راهنمایی می کنیم وهمچنین ،در صورت لزوم،

این امکان را داریم تا شما رابی واسطه به متخصصینی مرتبط سازیم که با

کمترین هزینه به شما صحیحترین جواب ها را بدهند.

برای اطلاعات بیشتر با من : علی کٌرمی در تلفن5021-360 (604)

تماس حاصل کنید.